Snabba leveranser & fri frakt i hela Sverige
Pure Habit

Att välja miljökloka produkter till badrumsskåpet börjar bli alltmer självklart för de flesta medvetna konsumenter. Men hur vet jag vad som är bra? Alla symboler och logotyper för miljömärkning och etisk okej produktion – nästintill omöjligt att hålla koll på. För att krångla till det ytterligare finns så kallad green washing – dvs produkter och företag som pratar om klimat och miljö på ett övertygande sätt, kanske skyltar de även med hemsnickrade gröna löv och symboler för att förstärka intrycket av ansvarstagande. Men när man lyfter lite på locket står det snart klart att det mest är tomma ord. Pure Habit försöker här reda ut begreppen lite och berätta om de vanligaste miljömärkningarna samt vad de innebär och vilka krav de ställer på produkternas innehåll och tillverkning.

Svanen

Beslutad av Nordiska ministerrådet – Svanen är en nordisk officiell miljömärkning. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning under hela dess livscykel – från råvara till avfall. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs också på produktens kvalitet och att den håller det den eventuellt utlovar. Bolaget arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Kraven för Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna.

Astma- och allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets egen märkning syftar till att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen. Men märkningen garanterar inte att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem.

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens egna miljömärkning heter Bra Miljöval. Här ställs tuffa krav på produkterna – krav som skärps efter hand. Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Fairtrade

Välkända Fairtrade är en garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter bidrar till att förutsättningarna för odlare och anställda i utvecklingsländer har möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

EU Ecolabel

1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Det är också ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt.

BDIH

BDIH:s märke ”Certifierad naturkosmetik” använder naturliga råvaror i sina produkter som till exempel vegetabiliska oljor, fetter och vaxer, örtextrakt, eteriska oljor och aromatiska ingredienser från kontrollerad ekologisk odling eller kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar. Förutom att råvarorna väljs ut noggrant, har den ekologiska aspekten stor betydelse.

ICEA

ICEA är ett italienskt certifieringsorgan godkänt av EU och det italienska jordbruksdepartementet. ICEA har tillstånd att certifiera bland annat ekologisk mat, kosmetika, rengöringsmedel och textilier. Utöver dessa certifieringar har ICEA även utvecklat egna certifieringssystem för naturlig och organisk kosmetika.

Bio Equitable

En produkt märkt med Bio Equitable garanterar att de som arbetar med att framställa produkten får en skälig lön och att produktionen bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt.

FSC

Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell certifiering som innebär riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

Cosmetique Bio

Cosmetique Bio är en av medlemmarna i certifieringen Cosmos. Det är en fransk miljömärkning endast tillgänglig för franska tillverkare och certifieras i sin tur av Ecocert. Certifieringen innebär att minst 95 % av innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 10 % av innehållet måste vara ekologiskt. Tillåter 5 % syntetiska ämnen. På produkten ska det tydligt framgå hur stor andel i procent som är naturligt respektive ekologiskt.

Cosmetique ECO

Cosmetique Eco påminner om Cosmetique Bio och är en av medlemmarna i certifieringen Cosmos. Det är en fransk miljömärkning endast tillgänglig för franska tillverkare och certifieras i sin tur av Ecocert. Certifieringen innebär att minst 95 % av innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 5 % av innehållet måste vara ekologiskt. Tillåter 5 % syntetiska ämnen. På produkten ska det tydligt framgå hur stor andel i procent som är naturligt respektive ekologiskt.

Ecocert

Ecocert är en fransk certifiering för hållbar utveckling med tydligt fokus på att produktionen ska vara ekologisk. Ecocert är medlem i certifieringen Cosmos. Här finns två nivåer med lite olika innebörd:
1. Naturlig kosmetik – kräver att minst hälften av det totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung och 5 % av det måste vara ekologiskt framställt.
2. Naturlig, ekologisk kosmetik: Kräver att minst 95 % av innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung och 10 % ekologiskt. Tillåter 5 % syntetiskt innehåll.

Cosmos Organic

För alla Cosmos-certifierade produkter är kraven att en viss andel av ingredienserna (5-100 % – ju högre desto bättre förstås) ska vara ekologiskt odlade, att endast vissa förädlingsmetoder tillåts och att det finns förbud mot bland annat mikroplast och nanomaterial.

Eco control

EcoControl certifierar att råmaterialet i kosmetik är av naturlig och ekologisk härkomst och kvalitet enligt BDIH/IONC, Cosmos- och Natrue-standarder.

Natrue

Natrue är en certifiering för hud- och skönhetsprodukter som garanterar att produkterna består av naturliga ingredienser. Här tillåts inga syntetiska dofter eller färgämnen. Inte heller petroleumbaserade ämnen, silikoner eller GMO (genetiskt modifierade organismer). Produkterna får heller inte vara testade på djur. 70 % av ett företags produkter måste uppfylla kraven för certifiering för att en produkt ska få certifieras. Har 3 nivåer och för varje produktkategori är det fastställt minimi- och maxnivåer för olika ämnen.

EU-lövet

EU-lövet indikerar att produktionen skett i enligt med de villkor och bestämmelser för det ekologiska jordbruket som fastställts av Europeiska Unionen. Minst 95 % av ingredienserna ska vara ekologiska. Bredvid EU-lövet finns en siffra för kontrollorganet som indikerar på vilken plats råvarorna har producerats:
1. EU Agriculture, där hela jordbruksråvaran har producerats inom EU.
2. Non-EU Agriculture, där jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
3. EU/Non-EU Agriculture, där en del av jordbruksråvaror har producerats inom EU och en del av den har producerats utanför EU.

NPA

NPA – Natural Products Association Seal är en certifiering utformad för att hjälpa konsumenterna att hitta bra produkter som passar den strikta definitionen av begreppet ‘naturlig’. De certifierar bl.a. kosmetik, mat och kosttillskott. För att få använda logon eller skriva ”natural” så måste 100 % av innehållet vara naturligt. För att få certifiera så måste 60 % av ett varumärkes produkter möta upp kraven som NPA ställer för certifiering och tillverkningsprocesser.

Eco Garantie

En Eco Garantie-certifiering innebär att produktens innehåll består av råvaror som kommer från naturen och från ekologiska jordbruk. Får endast innehålla ingredienser med ursprung från växt- och djurriket liksom mineraler. Alla processer och utvinningssätt måste göras med hänsyn till miljön. Petrokemiska- och syntetiska ämnen är förbjudna. Innehållet ska vara nedbrytningsbart.

UL Eco Logo

Nordamerikas mest kända miljömärkning EcoLogo omfattar arbete och livscykelstandarder. Garanterar minskad miljöpåverkan.

Fair for life

Fair for Life-märkta produkter garanterar rättvis handel och etiska arbetsförhållanden längs hela handelskedjan. Märkningen säkerställer att mänskliga rättigheter efterföljs och att odlare och anställda får en skälig lön för sitt arbete. Utöver de etiska kraven finns också stränga miljökriterier som måste efterlevas.

Leaping Bunny

Leaping Bunny-märkta produkter innebär garantier att produkten inte är testad på djur i någon fas av produktutvecklingsstadierna av företaget, laboratoriet eller underleverantörer.

Not tested on animals

Not tested on Animals är Choose Cruelty Free´s märkning som garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat. Märkningen en också en garant för att produkten inte har testats på djur.

NSF

NSF är en oberoende, ej vinstdrivande organisation som är världsledande vad gäller att utveckla nationella standarder, produktcertifiering, utbildning för hälsa och säkerhet, inom miljö, ekologisk hudvård m.m. Har två nivåer med olika innebörd: NSF kosmetik – är testad så att ”fri från”-påståenden verkligen betyder “fri från”. Tillverkningsprocesser ses över samt att företaget följer GMP-standard. Innehållet ska också vara befriat fråntungmetaller eller mikrobiologiska organismer. “Innehåller ekologiska ingredienser” – här krävs att minst 70 % av innehållet ska vara ekologiskt. Tillåter några syntetiska konserveringsmedel, kemiska processer liksom vissa nedbrytningsbara tensider som inte amerikanska USDA gör.

SOIL

Soil Association är den viktigaste märkningen för ekologiska varor i Storbritannien. Förutom skönhetsprodukter och kosmetik omfattar möärkningen även livsmedel, djurhållning och textilier. Nivåerna för Storbritanniens, EU:s och internationella ekologiska regelverk måste uppnås. Har två olika nivåer med olika innebörd: 1. Ekologisk: Här krävs att minst 95 % av ingredienserna (förutom vatten) ska vara ekologiskt. 2. Tillverkad med ekologiska ingredienser: Här krävs att minst 70 % av ingredienserna (förutom vatten) är ekologiskt. Här skrivs procenthalten ut av ekologiskt.

USDA

USDA drivs av amerikanska jordbruksverket. Certifierar ekologiska livsmedel och kosmetik. Har tre olika nivåer. Varav två av dem får bära USDA-logon: 1. 100 % Organic: Här krävs att 100 % av innehållet är ekologiskt. 2. Organic 95%: Här krävs att 95% av innehållet är ekologiskt. De sista 5% får endast bestå av ämnen som finns på listan över godkända ämnen. 3. Made With Organic Ingredients: Här krävs att minst 70 % av innehållet är ekologiskt , tre av dem måste listas på förpackningen. Resterande 30 % måste finnas med på listan över godkända ingredienser. Dessa produkter får bära certifieringslogga men inte USDA Organic logon.

Vegan Society

Vegan Society-märkning garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat – men också att produkten inte har testats på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO).

Vegan Action

Vegan Action ger märkningen Certified Vegan som garanterar att inga animaliska ingredienser eller biprodukter, finns med i tillverkningsprocessen och i slutprodukt samt att de inte testas på djur.

FÅ 10% RABATT PÅ FÖRSTA KÖPET

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för tips och inspiration till effektiv och ren hudvård, makeup och hårvård!